Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı İyzico' ya İtiraz Hakkı

Bir Sistem Ortağımız veya Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iyzico’ya,
sitenizde gerçekleşmiş bir ödeme işlemi ile ilgili harcama itirazı talebi bilgisi ulaştığı anda
talep tutarı kadar meblağa iyzico tarafından bloke konulacak, aynı zamanda da tarafınıza
iyzico kontrol paneli ve e-posta ile söz konusu talebe ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Bildirim e-postası tarafınıza ulaştıktan sonra;

i) 7 gün içerisinde harcama itirazı gelen ödemeye ilişkin satın alma işleminin, bilgi ve
belgelerini iyzico kontrol panelindeki özel harcama itirazı ekranına yükleyerek itiraza karşı
itirazınızı iletebilirsiniz.

ii) İtirazı kabul edip ilgili işlemin tutarını Son Kullanıcı’ya iade edebilirsiniz.

iii) 7 gün içerisinde hiçbir işlem yapmamanız halinde itirazın kabul edildiği varsayılacaktır.

Son Kullanıcı’nın harcama itirazı talebine itiraz ettiğinizde, iyzico kontrol paneline yüklediğiniz evraklar (ödemenin kart hamili tarafından yapıldığını gösteren sözleşme, fatura, imzalı kargo tutanağı vb.) Sistem Ortağımıza veya Son Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na
iletilecek ve bu aşamadan sonra karşı itirazınızın sonucu beklenecektir. Karşı itirazınızın olumlu sonuçlanması halinde, konulan bloke kaldırılacaktır. Karşı itirazınızın olumsuz sonuçlanması veya 7 gün içerisinde hiçbir işlem yapmamanız durumunda söz konusu bloke kaldırılmayacak, işlem bedeli iyzico bakiyenizden mahsup edilecektir.

Son Kullanıcı’nın, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığıyla, daha önce neticelenmiş bir işlemle ilgili harcama itirazını tekrarlama hakkı mevcuttur. Tekrar iletilen bir harcama itirazı
sonucunda neticenin değişmesi durumunda iyzico, değişen karara uygun şekilde işlem
tutarını tekrar bloke edebilir veya kaldırabilir.

Yaptığınız satışlara gelen tüm harcama itirazlarının bilgilerini, para gönderim raporlarından veya harcama itirazı ekranı üzerinden de takip edebilirsiniz.