AĞAÇLAR VE SEBZELER NEDEN ÇİÇEK DÖKER ?

1- fosfor eksikliğinden döker(Çiçeklenmeyi artıran bitki besin maddesi) 
2- iz minaral eksikliğinden döker(bitkinin beslenme eksikliğine neden olur) 
3- aşırı sulama yada yağışdan döker(bitki madem su var neslimi devam ettirmeme gerek yok der, çiçeklenmez) 
4- döllenme yeterli değilse döker(dişi erkek çeşit oranı arı durumu) 
5- doz aşımı iliç kullanımı döker(özellikle insektisitler) 
6- yüksek sıcaklık döker(30 derece üzeri) 
7- düşük sıcaklık döker(0 derece altı) 
8- aşırı azot döker(bitki madem besin var neslimi devam ettirmeme gerek yok der, çiçeklenmez) 
9- enfeksiyon döker(hastalık sonucu kayıp) 
10 gelişimini tam sağlayamamış bitki döker (güçsüz bitkiler bakabileceği kadar çiçeğe izin verir)